Osnivanje trgovačkog društva i obrta

Jedna od najvažnijih odluka koju treba donijeti u trenutku ulaska u poduzetništvo, je odluka registracije pravnog oblika budućeg poslovanja.

U Hrvatskoj najučestaliji oblici registracije poduzetničke aktivnosti su obrti i trgovačka društva, najčešće društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.), jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) i dionička društva (d.d.).

Nakon prvog razgovora, ovisno o djelatnosti koji će klijent obavljati i uloženom kapitalu, pružamo savjete oko odabira oblika poslovanja. Najveće razlike između poslovanja obrta i trgovačkog društva je u vođenju poslovnih knjiga, te u porezima i ostalim naknadama.

Nakon što poduzetnik donese odluku o pravnom obliku registracije, pružamo podršku u prikupljanju kompletne dokumentacije za osnivanje novog poslovnog subjekta.

Saznajte više o osnivanju trgovačkog društva i obrta.