Cvek Consulting j.d.o.o. osnovano je 2015. godine.

Pružamo računovodstvene i knjigovodstvene usluge trgovačkim društvima, obrtima, fizičkim osobama koje obavljaju profesionalnu djelatnost slobodnih zanimanja i neprofitnim organizacijama.

Usluge obavljamo u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te drugim propisima Republike Hrvatske.

Direktorica društva, Cvek Renata, ima završenu stručnu obuku za sudskog vještaka, te je društvo, 2018. godine, dobilo odobrenje za obavljanje poslova sudskog vještačenja ekonomsko - financijske struke.

Naš stručni tim ima dugogodišnje iskustvo na poslovima računovodstva, svi članovi imaju potrebno obrazovanje, redovito prate propise i stručno se usavršavaju. Poslove obavljamo po najvišim profesionalnim standardima u računovodstvu, uz naglasak na kvalitetu usluga, odgovornost i povjerljivost.