Obračun plaća i drugog dohotka

Radnik, za izvršeni rad ima pravo na plaću, sukladno Zakonu o radu, kolektivnim ugovorima, pravilnicima o radu i ugovoru o radu.

Pružamo usluge obračuna plaće:

Vođenja matične evidencije radnika u skladu sa GDPR odredbama
Obračun redovnih plaća
Obračun plaća za izaslane radnike
Obračun i evidencije neoporezivih primitaka
Obračun tuzemnih i inozemnih dnevnica, temeljem putnih naloga
Prijave i odjave radnika te promjene tijekom osiguranja (HZMO, HZZO)
Izrada JOPPD obrasca
Izrada zahtjeva HZZO-u za refundaciju bolovanja
Izrada RAD1-G izvješća
Izrada i slanje svih potrebnih izvještaja prema relevantnim institucijama
Izrada zahtjeva za izdavanje potvrde A1 pri izaslanju zaposlene osobe na rad u drugu državu članicu EU
Izrada zahtjeva za dozvolu boravka i rada stranih radnika

Usluge obračuna drugog dohotka:

Obračun ugovora o djelu
Obračun autorskog honorara
Obračun drugog dohotka članovima uprava i nadzornih odbora
Izrada godišnjih izvješća  i potvrda o isplaćenim dohocima