8. Prosinac 2022.    |   Blog

Osnivanje trgovačkog društva ili obrta

Jedna od najvažnijih odluka koju treba donijeti u trenutku pokretanja poduzetničke aktivnosti, je odluka registracije vlastitog posla kroz različite pravne oblike. U Hrvatskoj najučestaliji oblici registracije poduzetničke aktivnosti su obrti i trgovačka društva, najčešće društva s ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i jednostavna društva s ograničenom odgovornošću (j.d.o.o.) Za neke poslove je daleko lakše i jeftinije imati obrt, međutim, ukoliko se želi napraviti biznis koji će jednog dana prerasti okvire malog poslovanja, onda je u pravilu trgovačko društvo, bolje rješenje. Osnovne razlike između obrta i trgovačkog društva:

Prednosti i nedostaci obrta

Otvaranja obrta uključuje obveze i propise koje se odnose na oporezivanje dohotka obrtnika. Razlikujemo, paušalne obrte koji ne vode poslovne knjige i plaćaju porez na dohodak na temelju paušalne osnovice. Obrti dohodaši koji vode jednostavne knjige i plaćaju porez na dohodak na temelju ostvarenih primitaka i izdataka, te obrte dobitaše, koji vode dvojno knjigovodstvo i podliježu porezu na dobit. Iako obrt ima određene prednosti, postoje nekoliko nedostataka koje treba uzeti u obzir prilikom registracije obrta.

Prednosti obrta

 • besplatna i brza registracija obrta
 • nema temeljnog kapitala
 • mogućnost podizanja gotovine sa žiro računa u svrhu dohotka obrtnika
 • jednostavnije vođenje poslovnih knjiga
 • jednostavna promjena podataka u obrtnom registru (promjena adrese, djelatnosti i sl.)
 • besplatno i brzo zatvaranje obrta (velika prednost pred d.o.o. ili j.d.o.o.)
 • pomaganje u radu članova obitelji, bez zasnivanja radnog odnosa
 • mogućnost privremene obustave rada do jedne godine

Nedostaci obrta

 • vlasnik obrta odgovara cijelokupnom svojom imovinom za dugove i obveze obrta
 • plaćanje poreza na dohodak po stopama od 20% i 30%
 • nemogućnost obavljanja djelatnosti za koje je obvezna odgovarajuća stručna kvalifikacija
 • u određenim poslovnim krugovima trgovačko društvo djeluje ozbiljnije od obrta

Prednosti i nedostaci trgovačkih društva

Prednosti trgovačkih društva

 • odgovornost vlasnika ograničena na kapital koji je uložio u društvo, vlasnik ne odgovara za dugove i obveze društva cijelokupnom svojom imovinom
 • plaćanje poreza na dobit po stopi od 10% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi do 995.421,06 eur ili 18% ukoliko su u poreznom razdoblju ostvareni prihodi veći od 995.421,06 eur
 • trgovačko društvo je pravna osoba, neovisna o vlasniku
 • moguće je registrirati neograničeni broj djelatnosti

Nedostaci trgovačkog društva

 • troškovi osnivanja društva s ograničenom odgovornošću iznose cca 450,00 eur, a potrebno je uplatiti i temeljni kapital u iznosu od 2.500,00 eur
 • troškovi osnivanje jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću iznose cca 80,00 eur, a temeljni kapital iznosi 1,00 eur
 • svaka naknadna promjena u sudskom registru (promjena adrese, direktora, nove djelatnosti i sl.) također predstavljaju dodatni trošak
 • skup i dugotrajan proces zatvaranja trgovačkog društva
 • više administrativnih obveza, vođenje dvojnog knjigovodstva, izradu godišnjih financijskih izvještaja, što znači više knjigovodstvenog posla pri čemu su i troškovi veći