Računovodstvo

Izrada računovodstvenih politika
Knjiženje poslovnih događaja u dnevnik i glavnu knjigu
Vođenje analitičke evidencije i drugih pomoćnih knjiga
Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje saldakonti kupaca i dobavljača
Izrada i predaja obveznih obrazaca Poreznoj upravi: PDV, PDV-S, ZP, PPO
Vođenje dugotrajne imovine te obračun amortizacije
Vođenje blagajne
Vođenje materijalnog i robnog knjigovodstva
Obavljanje raznih administrativnih usluga i izrada ostalih evidencija, prema specifičnim potrebama svakog klijenta

Izrada Godišnjih financijskih izvještaja:

 • Bilance
 • Računa dobiti i gubitka
 • Bilješke uz financijska izvješća 
 • PD obrasca, PD-IPO obrasca
 • OPZ-STAT obrasca
Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje knjige primitaka i izdataka
Vođenje knjige prometa
Vođenje evidencije o tražbinama i obvezama
Vođenje dugotrajne imovine sa obračunom amortizacije
Izrada i predaja obveznih obrazaca Poreznoj upravi: PDV, PDV-S, ZP, PPO
Izrada ostalih evidencija, u skladu s propisima i potrebama obrtnika
Izrada Prijave poreza na dohodak

Za obrtnike obveznike poreza na dobit, vođenje dvojnog knjigovodstvo, sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit.

 

Računovodstvo neprofitnih organizacija -  jednostavno i/ili dvojno knjigovodstvo

Vođenje knjige ulaznih i izlaznih računa
Vođenje knjige primitaka i izdataka
Vođenje blagajne
Vođenje dugotrajne imovine sa obračunom amortizacije
Vođenje saldakonti kupaca i dobavljača

Izrada Godišnjih i polugodišnjih financijskih izvještaja:

 • Bilance, BIL-NPF
 • Izvještaja o prihodima i rashodima: PR-RAS-NPF
 • Skraćenog izvještaja o prihodima i rashodima: S-PR-RAS-NPF

 

 

 

  •  

Knjigovodstvo za fizičke osobe – iznajmljivače soba, apartmana i kuća za odmor

Privatni iznajmljivači, koji surađuju s agencijama iz ostalih zemalja članica Europske unije, obvezni su prijaviti se Poreznoj upravi i zatražiti PDV identifikacijski broj (PDV ID).

Za njih imamo spremne usluge obračuna i slanja obrazaca putem aplikacije e-Porezna i to:

 • PDV i PDV-S obrasca – za one mjesece u kojima su koristili usluge agencija iz zemalja članica Europske unije
 • TZ obrazaca - obračun članarine Turističkoj zajednici

 

Privatni iznajmljivači - nerezidenti (pročitaj donji tekst)

Porezne obveze nerezidenata kod iznajmljivanja privatnog smještaja