13. Prosinac 2022.    |   Blog

Porezne obveze nerezidenata kod iznajmljivanja privatnog smještaja

Odobrenje za iznajmljivanje soba, apartmana i kuća za odmor mogu dobiti samo državljani Republike Hrvatske te državljani ostalih država članica Europske unije i Švicarska. Državljani trećih zemalja ne mogu dobiti odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga, pa iznajmljivanje privatnog smještaja mogu obavljati samo ako registriraju obrt, trgovačko društvo ili temeljem ugovora o najmu s turističkom agencijom.

Koje su obveze iznajmljivača državljana članica EU i Švicarske?

Iznajmljivači, državljani ostalih država članica EU i Švicarske najkasnije 15. dana prije početka obavljanja djelatnosti, obvezni su prijaviti se Poreznoj upravi i upisati se u registar obveznika PDV-a. Iznajmljivači nerezidenti za obavljenu uslugu smještaja  moraju gostu izdati račun, te na uslugu smještaja obračunati PDV po stopi od 13%.

Dohodak nerezidenta može se oporezivati:

  • Porezom u paušalnom iznosu, ukoliko prihod ne prelazi prag propisan za ulazak u sustav PDV-a. Paušalni porez smatra se konačnim porezom, pa porezni obveznik po toj osnovi ne mora podnositi godišnju poreznu prijavu. 
  • Porezom na dohodak, koji se utvrđuje temeljem podataka iz poslovnih knjiga. 

Koje su obveze iznajmljivača državljana trećih zemalja?

Državljani trećih zemalja ne mogu dobiti odobrenje za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu, izuzev u slučaju ako registriraju obrt ili trgovačko društvo.